Mainoskanavan valinnalla on väliä

Sosiaalisen median kanavissa mainostaminen on parhaimmillaan erittäin tehokasta ja tuloksellista. Kaikki mainokset eivät kuitenkaan toimi missä tahansa kanavassa, vaan on ratkaisevan tärkeää valita oikeat kanavat oikeisiin tarkoituksiin. 

Otimme tähän artikkeliin vertailtavaksi somekäyttäjien suosiossa kärkipaikkoja pitävät sosiaalisen median kanavat, Facebookin ja LinkedInin. Esimerkiksi näiden kahden kanavan käyttäjät hakevat some-elämykseltään selkeästi eri asioita, ja siksi saman mainoksen menestys eri kanavissa voi olla hyvinkin erilainen. Sekä Facebookissa että LinkedInissä on kuitenkin erinomaiset edellytykset mainostamiseen. 

Facebook maksetun mainonnan alustana

Facebook on somealustoista käytetyin, sekä maailmanlaajuisesti että Suomen tasolla. Facebook on painottunut ensisijaisesti yksityishenkilöiden vapaa-aikaan toimien jakamis- ja kommunikointialustana. Ilmapiiriltään Facebook on rento ja monimuotoinen. Viesti voi levitä Facebookissa hyvinkin nopeasti – sekä hyvässä että pahassa.

Facebookin rinnalla Instagram on kovassa nousussa. Suomalaiskäyttäjiä on kuukausitasolla noin 2,4 miljoonaa. Instagram on erityisen suosittu kanava 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Facebookissa luodut mainokset saadaan helposti näkymään myös Instagramissa, kun tilit on linkitetty toisiinsa.

LinkedIn maksetun mainonnan alustana

LinkedInissä aiheet keskittyvät ensisijaisesti työelämään, ammatillisten yhteyksien luomiseen, kouluttautumiseen ja uran edistämiseen. LinkedIn on alusta asti toiminut rekrytointialustana, mutta sen lisäksi se on saanut yhä enemmän perinteisille sosiaalisen median sivustoille tyypillisiä piirteitä. Käyttäjien ajatukset ovat kuitenkin todennäköisesti enemmän tai vähemmän virittyneitä työelämään, joten maaperä on otollinen B2B-markkinoinnille.

Maailmanlaajuisesti LinkedInillä on yli 610 miljoonaa aktiivista käyttäjää. 303 miljoonaa heistä käyttää palvelua kuukausittain, ja heistä 40 % eli noin 100 miljoonaa käyttäjää päivittäin. Jos sama suhteutetaan Suomen LinkedIn-käyttäjämäärään, päivittäin LinkedIniä käyttäviä henkilöitä on noin 230 000. Viikkotasolla vastaava luku on noin 700 000.

Facebookissa hengaillaan, LinkedInissä ollaan tehokkaita

Sivustoilla käytetyssä ajassa on Facebookin ja LinkedInin välillä huomattava ero. 

Facebookissa ihmiset käyttävät aikaa noin puoli tuntia päivässä selaamalla uutisvirtaa ja pitämällä yhteyttä ystäviinsä. LinkedIn-käyttäjät puolestaan viettävät sivustolla vain 17 minuuttia kuukaudessa. Ajat ovat maailmanlaajuisen käyttäjäkunnan keskiarvoja.

Myös somealustalle menoon näissä kahdessa kanavassa on erilaiset motiivit.

Facebookiin mennään useimmiten ajanvietemielessä. Alusta tarjoaa loistavat myyntimahdollisuudet esimerkiksi verkkokaupoille, joihin on helppo klikkailla saman tien tekemään heräteostoksia. Facebookissa onkin verkkokauppoja varten monia eri keinoja toteuttaa mainontaa ja tavoittaa potentiaalisimmat asiakkaat.

LinkedInin käytön luonne sen sijaan on aktiivista ja tavoitteellista. Osuvasti kohdennetulla mainoksella on siksi mahdollisuus saada tehokkaita täsmätuloksia käyttäjien lyhyemmästä someajasta huolimatta.

Kohdennus on tie tuloksiin kanavassa kuin kanavassa

Kun oikea alusta on valittu, on aika miettiä mainosten kohdentamista oikealle kohderyhmälle kanavan sisällä. Siihen sekä Facebook että LinkedIn tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia. 

Facebookissa kohdentaminen onnistuu seuraavanlaisilla perusteilla:

LinkedInissä on useita samoja kohdennusmahdollisuuksia kuin Facebookissa – esimerkiksi sijainti, sukupuoli ja ikä – mutta niiden lisäksi mukana on vielä kattavammin työelämään liittyviä kohdentamisperusteita: 

Molemmissa kanavissa kohderyhmä tarkentuu sitä pienemmäksi, mitä useampi kohdennusperuste valitaan. Tarkkuuden ansiosta mainosbudjetin käyttö saadaan pidettyä tehokkaana, mutta toisaalta joissakin tilanteissa liika tarkkuus voi heikentääkin potentiaalisen yleisön tavoittamista. 

Erilaiset mainosmuodot

Facebookissa mainosten toteuttamiseen on lukemattomia vaihtoehtoja ja variaatioita. Mainoksia voidaan tehdä esimerkiksi kuvina, videoina, diasarjoina, karuselleina, kokoelmina, tarjouksina ja tapahtumina. 

Esimerkkejä erityyppisistä mainosmuodoista:

Myös LinkedInissä on useita eri tapoja mainonnan toteuttamiseen. 

Sosiaalisen median mainonta vaatii seurantaa ja kehittämistä

Jos et ole varma, mikä kanava tai kohdennus olisi yrityksellesi toimivin, voit lähteä kartoittamaan tilannetta yrityksen ja oppimisen kautta. Kokeilemallakin saa selville paljon. Tärkeää on, että sivustolle on asennettu seurantatyökalut – Facebook-mainonnan yhteydessä Facebook-pikseli ja LinkedIn-mainonnassa Inside Tag – jotka osaltaan keräävät tietoa mainonnan toimivuudesta. 

» Lue lisää dataohjautuvasta markkinoinnista täältä

Myös markkinointitoimistossa tulokselliseen mainontaan sosiaalisessa mediassa kuuluu aina olennaisena osana systemaattinen kehittäminen: mainokset, jotka eivät toimi valitulle kohderyhmälle, vaihdetaan tehokkaampiin, ja kohdennusta voidaan hioa kunnes se osuu kohdalleen. Samalla etsitään myös uusia potentiaalisia kohderyhmiä. Olennaisinta on kuitenkin mainonnan tulosten jatkuva seuraaminen, jotta mainosten tehosta ollaan ajan tasalla ja löydetään oikea suunta kehittämiseen. 

Lisäksi mainontaa ei kannata jättää vain yhteen kampanjaan, vaan yrityksestäsi kiinnostuneita asiakkaita tulee hioa ja lämmitellä kohti onnistunutta kauppaa ja taas kohti seuraavaa kauppaa. Useimmiten monen mainoskanavan hyödyntäminen yhtäaikaisesti on tehokkain ratkaisu. Oikein rakennettuna mainonta syöttää yrityksellesi jatkuvasti uutta lämmintä ja ostovalmista asiakasmateriaalia.

Kaikki artikkelin luvut ovat vuodelta 2021.

Haluatko tietää lisää? Istutaan yhdessä alas ja mietitään, mitkä mainonnan kanavista olisivat sinun yrityksellesi tehokkaimmat. 

» Laita meille viesti tai soita

01.09.2021