Toiminta-alueena maksetun mainonnan kanavat

Performance-markkinoinnin tärkein pelikenttä ovat maksetun mainonnan kanavat: Google Ads, Facebook, LinkedIn ja muut sosiaalisen median kanavat. Jokaisella kanavalla on omat yleisönsä, ja kanavavalinnat kunkin yrityksen kannattaa tehdä sen mukaisesti. 

Oikeiden kanavavalintojen lisäksi markkinoinnin menestyksellisyyteen vaikuttavat useat muutkin asiat:

Summa summarum: Performance-markkinoinnissa ammattitaitoisella toteutuksella on tärkeä rooli, sillä sisällöltään laadukas ja oikein kohdennettu mainos voi saavuttaa parempia tuloksia pienemmälläkin mainosbudjetilla kuin mainos, jossa näihin asioihin ei ole osattu panostaa. Markkinoinnin ammattilaisen asiantuntemuksesta kannattaa siis maksaa.

Performance-markkinoinnin mittarit

Koska performance-markkinoinnissa maksetaan nimenomaan mainoksen aikaansaamasta toiminnosta, on keskeistä ymmärtää eri vaihtoehdot, joihin hinnoittelu voi perustua. Nämä kirjainlyhenteet ovat samalla myös mainonnan tavoitteita, ja näin ollen niitä käytetään myös performance-markkinoinnin tehokkuuden mittareina. 

Tarkennuksena sanottakoon vielä, että edellä mainituilla perusteilla määräytyy markkinointikanavan veloittama hinta. Kun sähköinen mainonta ostetaan markkinointitoimistolta, itse työstä on luonnollisesti myös veloitettava.

Performance-markkinoinnin eri muodot lyhyesti

Mainonnalla sosiaalisessa mediassa tavoitetaan helposti suuriakin ihmisjoukkoja. Kohdentaminen onnistuu hyvin tarkasti, jolloin mainostajan eurot saadaan osumaan nimenomaan aiheesta kiinnostuneeseen yleisöön. Kohderyhmän määrittelyn lisäksi tärkeää on kirkastaa oma tavoite ja ohjata lukijaa hallitusti sitä kohti. Ilmiselvän myynnillinen lähestyminen voi olla sosiaalisen median käyttäjille liikaa.

Hakusanamainonnassa mainokset suunnataan Googlen hakujen mukaisesti tiettyjä hakusanoja käyttäville henkilöille. Koska hakusanat toimivat kaiken pohjana, mainonnan suunnittelu on aina syytä aloittaa huolellisella hakusanakartoituksella. Parhaiten toimivat itselle relevantit, mahdollisimman paljon hakuja tuottavat ja toisaalta mahdollisimman vähän kilpaillut hakusanat. 

Natiivimainonta on artikkelimuotoista mainontaa, jossa on kaupallinen viesti, mutta äänensävyltään se muistuttaa valitun median muuta sisältöä. Koska natiivimainonta ei ole niin silmiinpistävän mainosmaista, se usein tavoittaa tehokkaammin myös ne kohderyhmän henkilöt, jotka muuten jättäisivät mainokset lukematta. 

Sponsoroidut artikkelisisällöt toimivat samalla ajatuksella kuin natiivimainonta. Ne ovat hyvä reitti päästä mukaan kohdeyleisön yleiseen keskusteluun, kasvattaa brändin tunnettuutta ja lisätä verkkosivuliikennettä.

Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi perustuu yhteistyöhön kahden toimijan välillä. Esimerkiksi verkkokaupan omistaja voi tehdä bloggaajan kanssa sopimuksen, jossa bloggaaja ohjaa omasta kanavastaan liikennettä verkkokauppaan, ja tätä kautta toteutuneista kaupoista verkkokauppias maksaa bloggaajalle sovitun komission.

Kun sisältömarkkinointi ja performance-markkinointi yhdistyvät, käytetään termiä content performance marketing. Hyvä sisältö on aina kriittinen osa tuloksellista markkinointia, joten itse asiassa niitä ei edes kannata ajatella erillisinä osa-alueina. Sisällön on oltava kohderyhmää kiinnostavaa ja heille lisäarvoa tarjoavaa, käyttötarkoitukseensa optimoitua ja ennalta määritettyä tavoitetta palvelevaa. 

Kuten MIAMI Performance Agencyn nimikin jo kertoo, performance marketing on vahvinta ydinosaamistamme. Jos artikkeli herätti kysymyksiä, kerromme mielellämme lisää! 

» Laita meille viesti tai soita

27.08.2021