Analytiikka markkinoinnissa

Merriam-Websterin määritelmän vapaan käännöksen mukaan analyysi on yksityiskohtainen kuvaus mistä tahansa monimutkaisesta kokonaisuudesta. Sen tavoite on ymmärtää kattavasti kokonaisuuden luonnetta jaottelemalla sitä osiin ja määritellä kokonaisuuden olennaisia ominaisuuksia. Analytiikka puolestaan on metodi, joka perustuu analyysien tekemiseen.

Mikäli digitaalinen analytiikka on otettu riittävällä tasolla käyttöön markkinoinnissa, se tuottaa tarkkaa dataa markkinointitoimenpiteiden toimivuudesta ja sitä kautta syvempää ymmärrystä markkinoinnin kokonaisuudesta. Mitä tarkemmin ja luotettavammin tuloksia pystytään erittelemään, sitä varmemmin niistä voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä. Näin toimittaessa datan perusteella voidaan mitata luotettavasti markkinoinnin tehokkuutta, helpottaa markkinoinnin budjetointia ja ohjata markkinoinnin kehittämistä haluttuun suuntaan.

Digitaalinen analytiikka voi parhaimmillaan tarjota tietoa liiketoiminnan kehittämisen pohjaksi myös laajemmin. Sen avulla voidaan saada tietoa asiakkaista ja heidän toiminnastaan – esimerkiksi siitä, mistä päin maailmaa he ovat ja mistä yrityksesi palveluista he ovat eniten tai vähiten kiinnostuneita. Tällaiselle tiedolle voi olla käyttöä, kun mietit liiketoimintasi suuntaviivoja.

Mitä eroa on digitaalisella analytiikalla ja web-analytiikalla? 

Markkinoinnin yhteydessä puhutaan digitaalisesta analytiikasta ja web-analytiikasta. Digitaalinen analytiikka on käsitteenä laajempi, sillä se kattaa kaikkien markkinoinnissa käytettävien digitaalisten työkalujen tulosten arvioinnin. 

Digitaalisella analytiikalla voidaan kerätä dataa mm.

Kuten edellisestä listauksesta voidaan päätellä, web-analytiikka on yksi osa digitaalista analytiikkaa. Sen avulla tutkitaan nimenomaan verkkosivujen tapahtumia.

Mitä kaikkea web-analytiikka kertoo?

Web-analytiikka toimii apuna sen määrittämisessä, millainen sivusto toimii parhaiten. 

Mitä fiksummin sivusto on rakennettu, sitä paremmin web-analytiikan avulla voidaan seurata erilaisia tapahtumia sivuilla ja tehdä johtopäätöksiä niistä. Esimerkiksi eri palveluille kannattaa luoda omat sivunsa, jotta voidaan nähdä melko yksinkertaisesti, mikä palvelu kiinnostaa eniten sivuilla kävijöitä. 

Web-analytiikan avulla voidaan seurata mm. 

Web-analytiikka ei anna sivuston kehittämiseen valmiita vastauksia, vaan kehittämistä on tehtävä testaamisen kautta. Kokeilujen tulokset kerätään web-analytiikalla talteen, ja lopulta näin löydetään parhaiten toimivat ratkaisut. Tällaista testaamista ja optimointia kutsutaan konversio-optimoinniksi.

Web-analytiikasta nähdään myös, miten muiden markkinointitoimenpiteiden ja verkkosivujen kokonaisuus toimii. 

Esimerkiksi näiden tietojen perusteella pystyt keskittämään panoksesi siihen, mikä tuottaa parhaita tuloksia ja toisaalta kehittämään niitä osa-alueita, joissa ei vielä päästä toivotulle tasolle.

Google Analytics web-analytiikkatyökaluna

Useimmille tutuin web-analytiikan työkalu on Google Analytics, joka tarjoaa kattavat mahdollisuudet verkkosivuston tapahtumien analysointiin. 

Google Analytics kertoo mm.

Jotta Analyticsia pystytään hyödyntämään tehokkaasti, sen sisältämää dataa täytyy puhdistaa ja kategorisoida. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi bottien tuoman liikenteen ja yrityksen sisäisten kävijöiden suodattamista pois analytiikan tuloksista. Myös seurattavat tavoitteet eli maalit on asetettava oikein, jotta niistä saadaan yritykselle olennaista tietoa. 

Meillä web-analytiikka on aina osa digitaalista markkinointia. Aloitetaan kartoittamalla web-analytiikkasi nykytila – tilaa maksuton auditointi täältä.

21.10.2021